+38 (098) 860-88-85

Курсова робота - більше не ваша турбота!


Курсова робота, як правило, включає теоретичну частину - виклад позицій і підходів, що склалися в науці з цього питання, і аналітичну (практичну частину) - містить аналіз проблеми на прикладі конкретної ситуації (на прикладі підприємства, правової колізії, соціальної групи).

Курсова робота в обов'язковому порядку містить зміст (зміст), вступ, теоретичний(і) розділ (- и), практичний(і) розділ (- и), іноді проектну частину, в якій студент відображає проект рішення розглянутої проблеми, висновок, список літератури і додатки за необхідності. Обсяг курсової роботи може змінюватись.