+38 (098) 860-88-85

Курсова робота - більше не ваша турбота!


← Вернуться назад


ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ

 

Анотація. В даній статті автор викладає сутність інформаційних систем та технологій, які використовуються в управлінні, класифікує інформаційні системи, види інформаційних служб та сервісів та дає короткий огляд інтернет-сервісу Google Docs.

Аннотация. В данной статье автор излагает сущность информационных систем и технологий, используемых в управлении, классифицирует информационные системы, виды информационных служб и сервисов и дает краткий обзор интернет-сервиса Google Docs.

Вступ. Інтернет з’явився приблизно півстоліття тому, але вже сьогодні важко уявити підприємство, яке б не застосовувало обчислювальну техніку та всесвітню мережу Інтернет. Ті технології, які існують на сьогоднішній день, задовольняють вимогам управління будь-яким підприємством, організацією чи установою. Існує безліч інформаційних систем та технологій, які можуть встановлюватись на ЕОМ або використовуватись як служби та сервіси мережі Інтернет.

Постановка проблеми. Відповідно до визначення, інформаційна система – це сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.

Інформаційні системи існують з моменту появи суспільства, оскільки на кожній стадії його розвитку існує потреба в управлінні. Місією інформаційної системи є виробництво потрібної для організації інформації, потрібної для ефективного управління всіма її ресурсами, створення інформаційного та технічного середовища для управління її діяльністю, втілення в практику новітніх технологій.

Аналіз останніх публікацій: до останніх публікацій в Україні, пов’язаних з дослідженням по темі інформаційних систем та технологій в управлінні, відносяться дослідження Н.С. Пінчуха, Г.П. Галузинського, Н.С. Орленко щодо інформаційних систем і технологій в маркетингу.

Інформаційні технології в регіональному управлінні досліджували М.П. та І.М. Бутко, М.Ю. Дітковська та ін.. Інформаційні системі та технології на підприємстві, методи обробки інформації аналізують в своїх працях З.Л. Костіна, І.Г. Сибірякова, Т.Р. Кочарова, В.В. Чаговець, Ю.В. Землянко, Ю.К. Кіряков, Ж,В. Бурлакова, М.М. Зацеркляний, А.М. Клочко. Але комплексного дослідження проблеми наразі не зроблено.

Мета статті. Дана стаття покликана узагальнити найпоширеніші інформаційні системи та технології, які вживаються в галузі управління, та ознайомити з новітньою інформаційною системою Google Docs та можливістю її застосування.

Виклад основного матеріалу дослідження. Інформаційна система може існувати і без застосування комп’ютерної техніки – це питання економічної необхідності.

В будь-якій інформаційній системі управління вирішуються задачі трьох типів:

-                     Задачі оцінки ситуації (деколи їх називають задачами розпізнавання образів);

-                     Задачі перетворення опису ситуації (розрахункові задачі, задачі моделювання);

-                     Задачі прийняття рішень (в тому числі і оптимізаційні).

Щодо інформаційних технологій, то зараз вони впроваджуються на багатьох підприємствах, організаціях та різних органах влади. Розроблені концепції впровадження інформаційних технологій у наукових закладах, на підприємствах тощо. Наприклад, Конвенція впровадження інформаційних технологій у законодавчих органах влади передбачає як автоматизацію самого процесу, так і аналізу роботи, налагодження спілкування між різними органами влади та населенням.

Україна за рівнем розвитку інформаційних технологій у світі посіла 75 місце. Такі дані оприлюднила міжнародна громадська організація Всесвітній економічний форум у своїй Шостій щорічній доповіді. У попередньому рейтингу Україні займала 76 позицію за розвитком інформаційних технологій (ІТ – технологій).

У складеному рейтингу лідирує Данія – завдяки зразковій нормативно-правовій базі і чіткій політиці держави з поширення інформаційних технологій. Друге місце зайняла Швеція, яка за 2006 рік піднялася на шість позицій, ставши однією з країн із найбільш зростаючим ІТ – сектором економіки. Також у першу трійку потрапив Сінгапур. У першу десятку увійшли Фінляндія, Швейцарія, Нідерланди, США, Ісландія, Великобританія і Норвегія.

Інформаційні системи включають в себе: технічні засоби обробки даних, програмне забезпечення і відповідний персонал. Чотири складові частини утворюють внутрішню інформаційну основу:

-                     Засоби фіксації і збору інформації;

-                     Засоби передачі відповідних даних та повідомлень;

-                     Засоби збереження інформації;

-                     Засоби аналізу, обробки і представлення інформації.

Основними факторами, які впливають на впровадження інформаційних систем, є потреби організації та користувачів, а також наявність відповідних засобів для їх формування. Найсуттєвіше на розвиток інформаційних систем вплинули досягнення в галузі комп’ютерної техніки та телекомунікаційних мереж.

Для систематизації даних, для швидкого пошуку і одержання за допомогою потрібного тематичного сайту потрібна інформаційна інфраструктура, яка полегшує доступи до інформації. Таке завдання виконують чисельні інформаційні служби мережі Інтернет.

Інформаційні системи та служби Інтернет для використання в управлінні:

1)                 Віддалений доступ. Робота на віддаленому комп’ютері в режимі, коли комп’ютер емалює термінал віддаленого комп’ютеру. Для цього необхідні знання команд програми telnet. Для користування цією системою необхідно мати доступ в Інтернет класу не нижче dial-up.

2)                 Передача файлів (FTP). Використовуючи цю можливість, можна одержувати і пересилати файли на віддалений сервер, до якого є доступ.

3)                 Електронна пошта (e-mail). Це найбільш доступний сервіс, який потребує глибокого знання всіх мережних технологій, достатньо розібратися з однією із поштових програм (MS Outlook, Eudora, тощо) або з одним із безкоштовних Інтернет-сервісів (mail.ru, rambler.ru тощо).

4)                 Систематизація інформації.

5)                 Новинні ресурси.

6)                 Підписка на бізнес-інформацію.

7)                 Моніторинг інформації.

8)                 Коротко охарактеризуємо інформаційну систему мережі Інтернет Google Docs. Google Docs – це безкоштовний он-лайн офіс, який поєднує в собі текстовий редактор, табличний процесор та сервіс для створення презентацій, а також інтернет-сервіс збереження файлів з функцією файлообміну. Google Docs створений внаслідок зливання Writely та Google Spreadsheets.

У Google Docs дуже простий та зручний інтерфейс, він в даний час представлений лише англійською мовою, але проблем з введенням російськомовних даних немає. Перевірка орфографії можлива тільки для англомовних текстів. Блискуче реалізована робота без допомоги миші. Використовуючи клавіатуру, користувач може не тільки застосовувати до виділених ділянок тексту елементи форматування (жирний шрифт, курсив), вирізати, копіювати дані, але і вставляти спеціальні коментарі та посилання, переходити на початок або кінець документа.

При роботі Google Docs необхідно звернути увагу на такі компоненти:

-                     Теги. Кожен файл може бути відзначений одним або кількома тегами (ключовими словами). Використовуйте тег для того, щоб упорядковувати зберігання документів;

-                     RSS. Документ може мати свою RSS - стрічку, за допомогою якої співробітники будуть отримувати повідомлення про зміни;

-                     Історія змін. Google зберігає декілька версій документа, над яким ви працюєте. Ви можете порівняти кілька версій документа, повернутися до більш старої версії. Історія змін особливо важлива, якщо над проектом працює декілька людей, кожен з яких має право вносити правки;

-                     Публікація. Ви можете опублікувати створений документ у своєму блозі.

Google Docs вже зараз може вважатися цілком гідною альтернативою звичайним текстовим процесорам. Багато журналістів використовують Google Docs під час закордонних поїздок при підготовці оглядових точок (інтернет-кафе). Вже зараз Google Docs активно використовується студентами при колективній роботі над доповідями і рефератами.

Google Docs, на нашу думку, конкурувати з існуючими Microsoft Office або Open Office поки що не може, так як широкосмуговий Інтернет у нас не так розвинений, як за кордоном. До того ж існуючі веб-сервіси, OLE, дають можливість задати розміри полів для сторінки при друці. Але, підсумовуючи, можна зазначити: Google Docs є зручною Інтернет-програмою для колективної роботи користувачів та, безпечно, має багато своїх переваг.

Висновки.  Сьогодні важко найти підприємство, яке б не використовувало інформаційні технології в своїй діяльності. Інтернет-мережа представлена найсучаснішими інформаційними сервісами та службами, які вносять вагомий вклад в управління організаціями, установами, підприємствами. Існуючі системи підтримки прийняття рішень, планування виробництва та ін.. повністю задовольняють представлений ринок інформаційних продуктів. Кожному підприємству можна знайти необхідну програму або відповідні Інтернет-продукти. Інформаційні системи та технології в управлінні на сьогоднішній день являють собою розвинуту програмну базу, яка  розвитком науково-технічного прогресу вдосконалюється та розширюється. Задача менеджера – орієнтуватися в них, знати можливості і потреби організації в сучасному інформаційному продукті та своєчасно оновлювати інформаційні технології в управлінні.

 

Автор. Н.В. Гловацька, викладач кафедри загальнонаукових дисциплін Одеського інституту МАУП. Збірка наукових праць6 Книга перша – «Проблеми сучасного управління: економічні, екологічні, політико-правові, історичні, ментальні аспекти: Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції ОІ МАУП 17 листопада 2011 р./Книга друга – Наукові праці Одеського інституту МАУП. Випуск 2. Кол. Авторів./За заг. редакцією О.А. Золотарьової. – Одеса: Видавець М.П. Черкасов, 2011 – С.71-76